Novela vyhlášky 269/2015 Sb.

Dne 4. září 2023 byla zveřejněna vyhláška 274/2023 Sb. která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Změní se způsob rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody?

Dne 17. ledna 2023 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj debatu u kulatého stolu na téma úpravy vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cílem diskuse bylo projednat možné změny, které by mohly přispět k úspornějšímu chování uživatelů bytů s přihlédnutím k potřebám všech obyvatel domu.

Podklady k rozpočtu za rok 2022

Pro vyúčtování nákladů za vytápění za období, které započalo po 1.1.2022 je na vyúčtování potřeba uvádět celou řadu nových informací. Přinášíme vám přehled nových povinností a informace, které se nám při přípravě zadávacích tabulek podařilo zjistit. Obsahuje seznam oslovených středisek EKIS a jejich stanovisko k uvádění kontaktních údajů na individuálním vyúčtování.

Pandemie COVID- 19 a přijatá opatření

Vážení zákazníci s ohledem na aktuální situaci rozšíření onemocnění COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu naše společnost rozhodla o přijetí několika opatření s ohledem na zdraví zákazníků, zaměstnanců a spolupracovníků.

Pozvánka na FOR ARCH 2020

VIPA CZ s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k návštěvě své expozice na 31. veletrh FOR ARCH.

Vláda přijala návrh na prodloužení lhůt vyúčtování

Zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Zákon také prodlužuje lhůty k stanovené pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s bydlením.

Čárové kódy na Individuálních účtech

Pokud by se vám hodil pro zpracování Individuálních účtů čárový kód, máme pro vás řešení.

Rozjíždíme náš Youtube kanál

Protože se nás často ptáte na rady ohledně systému VIPA nebo na rady s odečty, připravili jsme pro vás první videonávod.

[Aktualizováno] Validace XML pro odečtovou aplikaci

Vytváříte více xml souborů pro odečtovou aplikaci? Pak by se Vám mohla hodit pravidla pro jejich validaci, která výrazně usnadní vyhledávání chyb v datech.

VIPA a směrnice EED 2018/2002/EU

Jaká je budoucnost poměrového měření tepla ve spojení s novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU? Jak se společnost VIPA CZ připravuje na požadavky plynoucí z chystané legislativy?