Novela vyhlášky 269/2015 Sb.

Dne 4. září 2023 byla zveřejněna vyhláška 274/2023 Sb. která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.


Novela mění poměr mezi základní a spotřební složkou a drobně snižuje spodní limit povolené odchylky nákladů od průměrné hodnoty. Je to zejména z důvodů problematicjých rozúčtování indikátorů montovaných přímo na otopném tělese (ČSN EN 834), která mají problémy s překračováním povolených limitů a nutností matematických korekcí a opakovaných přepočtů. Rozúčtování pomocí indikátorů VIPA vždy preferovalo dávat co nejvyšší váhu spotřební složce.

Rozúčtování podle této vyhlášky se budou provádět až pro zúčtovací období, které započne po datu 1. ledna 2024.

Pro uživatele indikátorů VIPA

Našim zákazníkům doporučujeme nadále používat co nejvyšší povolený podíl spotřební složky. Modifikovaná denostupňová metoda VIPA je založena na výpočtu průměrné dosahované teploty jednotlivých místností a dodržování povolených limitů je tak z fyzikálního hlediska přímo garantováno.

Plné znění novelizované vyhlášky je možné najít na serveru Zákony pro lidi.