Novela vyhlášky 269/2015 Sb.

Dne 4. září 2023 byla zveřejněna vyhláška 274/2023 Sb. která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.


Novela mění poměr mezi základní a spotřební složkou a drobně snižuje spodní limit povolené odchylky nákladů od průměrné hodnoty. Je to zejména z důvodů problematických rozúčtování indikátorů montovaných přímo na otopném tělese (ČSN EN 834), která mají problémy s překračováním povolených limitů a nutností matematických korekcí a opakovaných přepočtů. V rozúčtování, ve kterém jsou použity indikátory VIPA, je a vždy byl kladen důraz na spotřební složku (tedy tu získanou z náměrů indikátorů). V tomto typu rozúčtování proto není potřeba dalších opravných zásahů.

Rozúčtování podle této vyhlášky se budou provádět až pro zúčtovací období, které započne po datu 1. ledna 2024.

Pro uživatele indikátorů VIPA

Našim zákazníkům proto inadále doporučujeme používat co nejvyšší povolený podíl spotřební složky.

Modifikovaná denostupňová metoda VIPA je založena na výpočtu průměrné dosahované teploty jednotlivých místností a dodržování povolených limitů je tak z fyzikálního hlediska přímo garantováno.

Plné znění novelizované vyhlášky je možné najít na serveru Zákony pro lidi.