Vodoměry v nabídce

VIPA i_Flux

Elektronický jednovtokový vodoměr i_Flux s rádiovým odečtem naměřených hodnot.

Podrobnosti
Kaden S 060 a S 065

Jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem a rádiovým odečtem.

WATERSTAR M

Elektronický vodoměr pro všechna běžná místa instalace s integrovaným bezdrátovým komunikačním rozhraním M-Bus.

Podrobnosti