Novela vyhlášky 269/2015 Sb.

Dne 4. září 2023 byla zveřejněna vyhláška 274/2023 Sb. která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Změní se způsob rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody?

Dne 17. ledna 2023 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj debatu u kulatého stolu na téma úpravy vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cílem diskuse bylo projednat možné změny, které by mohly přispět k úspornějšímu chování uživatelů bytů s přihlédnutím k potřebám všech obyvatel domu.

Podklady k rozpočtu za rok 2022

Pro vyúčtování nákladů za vytápění za období, které započalo po 1.1.2022 je na vyúčtování potřeba uvádět celou řadu nových informací. Přinášíme vám přehled nových povinností a informace, které se nám při přípravě zadávacích tabulek podařilo zjistit. Obsahuje seznam oslovených středisek EKIS a jejich stanovisko k uvádění kontaktních údajů na individuálním vyúčtování.

VIPA a směrnice EED 2018/2002/EU

Jaká je budoucnost poměrového měření tepla ve spojení s novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU? Jak se společnost VIPA CZ připravuje na požadavky plynoucí z chystané legislativy?

Změna metodického pokynu MMR k vyhlášce 269/2015 Sb.

MMR opět změnilo ke dni 15. 12. 2017 metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.