Podklady pro rozúčtování nákladů na vytápění a vodu podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Informace o zúčtovací jednotce

Adresa kam má být zasláno rozúčtování (je-li odlišná)

Takto označená pole jsou vyžadována.

Společné náklady
m3
Vytápění (ÚT)
%
%

Zvýšení spotřební složky u neměřených bytů

Teplá voda (TV)
m3
%
%

Zvýšení spotřební složky u neměřených bytů

Studená voda (SV) kromě vody určené pro ohřev
m3
Doplňující údaje na vyúčtování
Údaje o požadovaných výstupech

Náklady na cenu služeb VIPA rozpočítat uživatelům bytů do individuálních účtů

Výstupy dodat zároveň na elektronickém nosiči

Pokud nedojde k odeslání formuláře je potřeba soubor vybrat při opakovaném odesílání znovu.
Možnost nabídky úspor