Spravedlivé rozúčtování tepla je nedílnou součástí naší snahy o úsporu celkových vytápěcích nákladů, která může díky motivaci konkrétního uživatele dosáhnout 15 - 30%.

Podrobnosti k rozúčtování

Voda je jednou ze základních surovin potřebných k životu. Spolehlivé a přesné měření spotřeby je základní předpoklad pro spravedlivé rozúčtování.

Podrobnosti k vodoměrům

Rozúčtování nákladů za vytápění je prováděno podle dosahované teploty jednotlivých místností získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou.

Podrobnosti k indikátorům

Otevřené technologie pro snadnou integraci do moderních AMR systémů bez závislosti na zařízeních jednoho konkrétního výrobce. Optimalizace ceny celého zařízení na základě požadovaných vlastností.

Podrobnosti k submeteringu

Aktuality

Je naší povinností vůči vám podělit se o naše zkušenosti, které dosahujeme na naší pracovní cestě.

Novela vyhlášky 269/2015 Sb.

Dne 4. září 2023 byla zveřejněna vyhláška 274/2023 Sb. která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Změní se způsob rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody?

Dne 17. ledna 2023 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj debatu u kulatého stolu na téma úpravy vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cílem diskuse bylo projednat možné změny, které by mohly přispět k úspornějšímu chování uživatelů bytů s přihlédnutím k potřebám všech obyvatel domu.

Podklady k rozpočtu za rok 2022

Pro vyúčtování nákladů za vytápění za období, které započalo po 1.1.2022 je na vyúčtování potřeba uvádět celou řadu nových informací. Přinášíme vám přehled nových povinností a informace, které se nám při přípravě zadávacích tabulek podařilo zjistit. Obsahuje seznam oslovených středisek EKIS a jejich stanovisko k uvádění kontaktních údajů na individuálním vyúčtování.