TIP#1: VIPA Odečtová - instalace .NET

V letošním roce vám budeme přinášet zajímavé tipy pro snažší provádění odečtů zařízení, které používají protokol RCom a naši odečtovou jednotku ZET810. Dnes o instalaci .NET frameworku v OS Windows 8.1.


Snímek obrazovky - VIPA Odečtová aplikace

Instalace .NET Framework

V současné době se začínají pro odečty inkdikátorů topných nákladů a vodoměrů nejčastěji používat tablety s OS Windows. Jejich předností je zejména dlouhá výdrž provozu na baterii a nízká hmotnost.

Instalaci .NET Frameworku je třeba provést v místě dobrého internetového připojení.

Při instalaci Odečtové aplikace na nejnovější verzi OS Windows 8.1 přesto můžete narazit na drobné komplikace. Jednou z těch, která vás může nepříjemně zaskočit, je nemožnost nainstalovat prostředí .NET Framework z přiloženého oficiálního instalačního souboru. OS Windows od verze 8 nepodporují instalaci ze souboru tak jak tomu bylo u předchozích verzí tohoto OS.

Rozhraní .NET Framework 3.5 navíc není automaticky nainstalováno se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1. Ke spuštění aplikací, které vyžadují rozhraní .NET Framework 3.5 v systému Windows 8 nebo novějším, je nutné v počítači povolit verzi 3.5. To lze provést dvěma způsoby: instalací nebo spuštěním aplikace, která vyžaduje rozhraní .NET Framework 3.5 (to znamená instalací rozhraní .NET Framework 3.5 na požádání) nebo povolením rozhraní .NET Framework 3.5 v Ovládacích panelech. Návod naleznete na stránkách společnosti Microsoft. Obě možnosti vyžadují připojení k Internetu.

Instalace pomocí instalačního DVD

Pokud nejste online, ale máte k dispozici instalační média můžete využít následující postup:

  1. Vložte instalační DVD do mechaniky
  2. Otevřete cmd (jako administrátor)
  3. Chcete-li nainstalovat rozhraní .NET Framework 3.5 z instalačního média umístěného například v adresáři D:\sources\sxs, použijte následující příkaz:

    DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs

  4. To je vše.

"Krabička poslední záchrany"

Abychom předešli případným komplikacím, přidali jsme na USB disk neoficiální instalační soubor, který umožňuje offline instalaci. Jedná se o soubor z neoficiálních zdrojů, proto jeho využití je na vlasní nebezpečí a naše společnost nenese odpovědnost za případné škody. Jako zdroj pro tento soubor byla využita stránka http://techtoy.co.uk/net-framework-3-5-standalone-installer-windows-88-1/.

OVLADACE\Standalone Installer for Windows 8.1\dotNetFx35_W8.1_x86_x64.exe

Máte nějaký vlastní tip? Dejte vědět, můžete přes komentáře zde na webu nebo třeba přes Stránku na Facebooku.