VIPA IC4 Plus

Čítač impulsů Wireless M-Bus OMS

VIPA IC4+ umožňuje připojení až 4 měřičů s pulsním výstupem do bezdrátové sítě Wireless M-Bus / OMS. Přenos údajů o spotřebě vody, plynu nebo elektřiny pomocí moderního otevřeného protokolu do systémů AMR. Formát přenášených dat je volně konfigurovatelný.

Modul obsahuje 4 plně konfigurovatelné vstupy Reed/NAMUR/S0 s nastavitelným vzorkováním. Jestliže je kontakt vysílače impulzů osazen NAMUR obvodem, je modul IC4+ schopen detekovat přerušení nebo zkrat přívodního kabelu. Tím je umožněna optimální konfigurace s ohledem na požadovanou životnost a konkrétní počet připojených měřičů.

Napájení modulu pomocí integrované vyměnitelné baterie. V závislosti na provozních podmínkách a konfiguraci je životnost baterie více než 12 let.

Wireless M-Bus/OMS

Používáme rádiový standard Witeless M-Bus. Datová struktura je založena na Open Metering System (známý jako OMS). OMS je otevřený komunikační standard, na základě evropských norem a není proprietárním řešením jednoho výrobce. OMS se proto nejlépe hodí pro použití jako dlouhodobý, stabilní protokol ve všech zařízeních, které umožňují přístup k údajům o spotřebě.

VIPA IC4 Plus

Přínosy

  • odečet bez vstupu do bytu
  • vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
  • zrychlení zpracování naměřených hodnot
  • plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
  • snadná integrace do stávající struktury AMR

Software pro odečty:

Servisní software:

Volitelné součásti systému

  • ZET810