Vodoměr VIPA i_Flux

Elektronický jednovtokový vodoměr i_Flux s rádiovým odečtem naměřených hodnot.

Wireless M‑Bus OMS kompatibilní

Komunikační technologie používaná v přístroji je založena na systému OMS (Open Metering System), který jako jediný v Evropě poskytuje otevřený komunikační standard pro měření spotřeby elektrické energie, plynu, vody a tepla.

Produkty standardu OMS jsou nabízeny od mnoha světových výrobců a mohou být snadno kombinovány do spolupracujících systémů.

Vodoměr VIPA i_Flux

Důraz na bezpečnost

Vodoměr je vybaven interními systémy kontroly: detekce zpětného toku, záznam maximálního průtoku a aktivní antimagnetickou ochranou, která zajišťuje registraci pokusů o ovlivnění funkčnosti celého vodoměru pomocí magnetu.

Elektronická plomba při pokusu o oddělení elektronické části z vodoměru registruje chybový stav, který je následně součástí vysílaných záznamů.

Přínosy

 •  odečet bez vstupu do bytu
 •  paměť na posledních 18 měsíčních náměrů
 •  vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
 •  zrychlení zpracování naměřených hodnot
 •  plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
 •  snadná integrace do stávající struktury AMR

Zobrazované údaje

 1. ukazatel směru průtoku
  + správný tok
  - zpětný tok
 2. indikace radiové komunikace
 3. indikace pokusu o ovlivnění vodoměru
 4. indikace průtoku

Technické parametry

Napájení 3 V lithiová baterie
Ochrana aktivní antimagnetická ochrana
elektronická plomba proti neoprávněné manipulaci
Komunikační protokol RCom - oboustranná šifrovaná komunikace
Wireless M‑Bus s otevřeným komunikačním standardem OMS T1 mód
Paměť přístroje stavy za posledních 18 měsíců (RCom - walk-by)
Kalendářní funkce nastavitelný den uložení měsíčního stavu
Nosná frekvence 868 MHz
Vysílací výkon (max) 12 mW
Anténa Interní anténa
Ověření Certifikát přezkoušení typu MID: TCM 142-13-5009

Dokumenty

Software pro odečty:

Volitelné součásti systému

 • ZET810