Porovnání vlastností indikátorů

Tabulka vlastností indikátorů
VIPA C a CT VIPA EC ČSN EN 834
(elektronické)
ČSN EN 835
(odpařovací)
Teplotní snímače
(gradenová metoda)
rozúčtovnání na jednotlivé místnosti 1) Ano Ano Ne Ne Ne7)
porovnání rozúčtování s teplotními podmínkami v jednotlivých místnostech 2) Ano Ano Ne Ne Ne7)
věrohodné ověření naměřených údajů 3) Ano Ano Ano Ne Ano
výskyt nulových náměrů 4) Ne Ne Ano Ano Ne
instalace na konvektory 5) Ano Ano Ne Ne -
nebezpečí poškození deskových otopných těles 6) Ne Ne Ano Ano -
opětovná montáž při výměně otopného tělesa Ne Ne Ano Ano -
možnost odečtu bez vstupu do bytu Ne Ano Ano Ne Ano
chybný náměr v případě dlouhodobého větrání Ne Ne Ne Ne Ano
výrazná chyba náměru v případě dodatkových zdrojů tepla Ne Ne Ne Ne Ano

1) Systém VIPA jako jediný na trhu uvádí rozúčtování na jednotlivé místnosti v Kč a Kč/m2 včetně teplotních poměrů jednotlivých místností.

2) Teplotní rozdíly dt mezi místnostmi a průměrnou teplotou v domě.

3) Každý snímač indikátoru VIPA C a CT je vybaven jednoznačnou identifikací, která umožňuje v případě možné reklamace dohledání a kompletní přeměření hodnot jednotlivých snímačů. Fyzikální vlastnosti použitých snímačů nedovolují pozitivní ovlivnění snímače ve prospěch jednotlivých uživatelů ze strany montážní organizace ani samotných uživatelů.

4) Vysoká rozlišovací schopnost indikátoru a jeho umístění vylučují výskyt nulových náměrů. U indikátorů odpařovacích se takovéto náměry vyskytují díky jejich nízké citlivosti a přeplněním na letní odpar, u indikátorů elektronických díky vysoké spouštěcí teplotě.

5) Pouze konvektory bez ventilátoru.

6) Díky montáži indikátorů VIPA na zpětné potrubí otopného tělesa nedochází u deskových otopných těles k poškozování povrchu bodovým přivařováním kotevního mechanizmu ani k rozdílným náměrům v důsledku rozdílného tepelného kontaktu indikátoru s deskovým tělesem.

7) Systém teplotních snímačů není instalován do všech vytápěných místností.