Rcom popis datové věty

Položky odečtu jsou uvedeny v pořadí, v jakém je zařízení při odečtu odesílá. První řádek odečtu je identifikace typu zařízení a jeho verze. Každý další řádek zobrazuje obsah jednoho registru.

RTN VIPA EC Radio

RTN VIPA EC Radio
Registr Popis položky Pozn.
VIP4RTN010.v20_004 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F Registr vnitřní chyby hodnota 00000 – žádná chyba Celé číslo 0 - 65535
C.1 Výrobní číslo 9 ASCII znaků
0.2.1 Evinenční kód 8 ASCII znaků
6.8.1 Minulý náměr Celé číslo 0 - 65535
6.8.2 Kontrlolní kód Celé číslo 0 - 65535
6.8.3 Kontrolní teplota místnosti Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
6.8.4 Kontrolní teplota zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
6.8.5 Aktuální náměr Celé číslo 0 - 65535
6.8.99.0 Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
6.8.99.X Měsíční odečty, X udává pořadí záznamu (záznamu s X=1 odpovídá čas posledního záznamu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota X je 1 – 18, tj. až 18 měsíců zpět. Celé číslo 0 - 65535
C.45 Teplota místnosti okamžitá bez korekcí Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.1 Teplota místnosti průměrovaná plovoucím průměrem Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.2 Teplota místnosti průměrná od začátku topného období Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.3 Teplota zpátečky průměrná od začátku topného období Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46 Teplota levé zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46.1 Teplota pravé zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46.2 Teplota zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.51 Zúčtovací den Časový formát
C.43 Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.52 Datum startu, --.-- znamená okamžitý start Časový formát
C.47 Napětí vnitřní baterie Desetinné číslo, 1 řád před 2 za tečkou
C.49 Stav kreditu pro RF komunikaci Desetinné číslo, 3 řády před 1 za tečkou
C.42 Expirace baterie Časový formát
C.50 Celková doba RF komunikace Časový formát

Radiomodul VIPA VM S pro vodoměry Sensus Residia

Radiomodul VIPA VM S pro vodoměry Sensus Residia
Registr Příklad Popis položky Pozn.
RED4WM050.v10_001 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F 00000 Registr vnitřní chyby hodnota 00000 – žádná chyba Číslo
0.0 012…789ABCDEF Zákaznické číslo, nahrazuje výrobní, pokud si zákazník přeje svoji řadu 16 ASCII
C.1 RA123456789 Výrobní číslo 12 ASCII
1.8.1 00001.5*m3 Celkové protečené množství v přímém směru Číslo
1.8.2 00000.0*m3 Celkové protečené množství ve zpětném směru Číslo
1.8.0 00001.5*m3 součet/rozdíl protečeného množství v přímém a zpět. směru Číslo
1.8.99.0 01.01.10*dd:mm:rr Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
1.8.99.H XXXXX.X*m3 Měsíční odečty, H udává pořadí záznamu (záznam s H=1 odpovídá poslednímu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota H je 1 – 18, tj až 18 měsíců zpět. Číslo
0.9.2 Petr 18.01.1968 Uživatelský záznam – např. datum a čas posledního odečtu nebo alfanumerická pozn. (musí nahrát odečtové zařízení) 15 ASCII
0.3.2 001000.00*i/m3 Registr nastavení konstanty IR výstupu Číslo
0.C.1 01-01-10 00:01 Záložní registr 14 ASCII
0.2.1 XXX-WMx10-000001 Kód zákazníka (typ konfigurace) 16 ASCII
C.8.1 000000:56*h:min Celkový čas průtoku v přímém směru Časový formát
C.8.2 000000:00*h:min Celkový čas průtoku ve zpětném směru Časový formát
C.8.0 000000:56*h:min součet/rozdíl časů průtoku v přímém a zpětném směru Časový formát
C.3.8 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas oddálení vodoměru od mokroběžně části – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.3.9 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas ovlivnění mag. polem – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
1.6.5 1234*l/hod Okamžitý průtok – při zpětném směru má záporné znaménko Číslo
1.6.0 1958*l/hod Maximální průtok – lze nulovat z odečtového zařízení Číslo
0.6.0 000097:19*h:min Čas uplynulý od nulování maxima – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.42 01.17*mm.rr Doba expirace vnitřní baterie Časový formát
C.43 So 02:56:24*dd hh:mm:ss Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 01.01.10*dd.mm.rr Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.47 3.20*V Napětí baterie vodoměru Číslo
C.49 100.0% Stav kreditu pro RF komunikaci Číslo
C.50 00:01:32*h:min:sec Celková doba RF komunikace Časový formát
C.77 4E12BD99D2F9A11A053879279BCC5EAF Digitální podpis celého odečtu Hexadec. číslo

Elektonické vodoměry KADEN

Elektonické vodoměry KADEN
Registr Příklad Popis položky Pozn.
RED4WM010.v20_001 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F 000 Registr vnitřní chyby hodnota 000 – žádná chyba Číslo
0.0 012…789ABCDEF Zákaznické číslo, nahrazuje výrobní, pokud si zákazník přeje svoji řadu 16 ASCII
C.1 123456789 Výrobní číslo 9 ASCII
1.8.1 00001.5*m3 Celkové protečené množství v přímém směru Číslo
1.8.2 00000.0*m3 Celkové protečené množství ve zpětném směru Číslo
1.8.0 00001.5*m3 součet/rozdíl protečeného množství v přímém a zpět. směru Číslo
1.8.99.0 01.01.10*dd:mm:rr Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
1.8.99.H XXXXX.X*m3 Měsíční odečty, H udává pořadí záznamu (záznam s H=1 odpovídá poslednímu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota H je 1 – 18, tj až 18 měsíců zpět. Číslo
0.9.2 Petr 18.01.1968 Uživatelský záznam – např. datum a čas posledního odečtu nebo alfanumerická pozn. (musí nahrát odečtové zařízení) 15 ASCII
0.3.2 001000.00*i/m3 Registr nastavení konstanty IR výstupu Číslo
0.C.1 01-01-10 00:01 Záložní registr 14 ASCII
0.2.1 XXX-WMx10-000001 Kód zákazníka (typ konfigurace) 16 ASCII
C.8.1 000000:56*h:min Celkový čas průtoku v přímém směru Časový formát
C.8.2 000000:00*h:min Celkový čas průtoku ve zpětném směru Časový formát
C.8.0 000000:56*h:min součet/rozdíl časů průtoku v přímém a zpětném směru Časový formát
C.3.8 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas oddálení vodoměru od mokroběžně části – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.3.9 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas ovlivnění mag. polem – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
1.6.5 1234.5*l/hod Okamžitý průtok – při zpětném směru má záporné znaménko Číslo
1.6.0 1958.1*l/hod Maximální průtok – lze nulovat z odečtového zařízení Číslo
0.6.0 000097:19*h:min Čas uplynulý od nulování maxima – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.42 01.17*mm.rr Doba expirace vnitřní baterie Časový formát
C.43 So 02:56:24*dd hh:mm:ss Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 01.01.10*dd.mm.rr Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.47 3.20*V Napětí baterie vodoměru Číslo
C.49 100.0% Stav kreditu pro RF komunikaci Číslo
C.50 00:01:32*h:min:sec Celková doba RF komunikace Časový formát
C.77 4E12BD99D2F9A11A053879279BCC5EAF Digitální podpis celého odečtu Hexadec. číslo

VIPA IC4

VIPA IC4
Registr Popis položky Pozn.
F.F Registr vnitřní chyby hodnota 00000 – žádná chyba Číslo 0 - 4294967295
C.1 Výrobní číslo Až 16 ASCII znaků
9.8.1 Registr počtu impulsů na vstupu 1 Číslo 0 - 4294967295
9.8.2 Registr počtu impulsů na vstupu 2 Číslo 0 - 4294967295
9.8.3 Registr počtu impulsů na vstupu 3 Číslo 0 - 4294967295
9.8.4 Registr počtu impulsů na vstupu 4 Číslo 0 - 4294967295
9.8.99.0 Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
9.8.99.X Měsíční odečty vstupu 1, X udává pořadí záznamu (záznamu s X=1 odpovídá čas posledního záznamu – tzn. Jedná se o nejnovější záznam) Hodnota X je 1 -18. Čísla 0 - 4294967295
C.8.11 Čas chyby na vstupu 1, zkrat (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.21 Čas chyby na vstupu 2, zkrat (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.31 Čas chyby na vstupu 3, zkrat (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.41 Čas chyby na vstupu 4, zkrat (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.12 Čas chyby na vstupu 1, přerušění (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.22 Čas chyby na vstupu 2, přerušění (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.32 Čas chyby na vstupu 3, přerušění (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
C.8.42 Čas chyby na vstupu 4, přerušění (funkce ovlivnění NAMUR) Časový formát
0.8.0 Registr času od nulovaní registrů impulsu Časový formát
0.2.1 Registr provedeni Až 16 ASCII znaků
C.41 Registr jedinečného kodu a datumu programování (vzniká při výrobě) Čísla 0 - 4294967295
C.43 Registr reálného času – část čas a den v týdnu Časový formát
C.44 Registr reálného času – část datum Časový formát
C.47 Napětí vnitřní baterie Číslo pevná řádová čárka, 2des.
C.45 Teplota prostředí Číslo pevná řádová čárka, 1des.
C.49 Stav kreditu pro RF komunikaci Číslo pevná řádová čárka, 1des.
C.50 Celková doba RF komunikace Časový formát
C.51 Provozní čas Časový formát
C.59 Doba otevřené krytu Časový formát
C.77 Digitální podpis hash algoritmem EnRUPT 32 ASCII znaků