Vodoměry VIPA i_Flux

Elektronický jednovtokový vodoměr i_Flux s rádiovým odečtem naměřených hodnot.

Teplotní třída T30 pro studenou a T30/90 pro teplou vodu.

Přínosy

 • odečet bez vstupu do bytu
 • vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
 • zrychlení zpracování naměřených hodnot
 • paměť na posledních 18 měsíčních náměrů
 • plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
 • záruční doba 5 let
Vodoměry VIPA i_Flux

Vodoměry SENSUS Residia JET

Bytový jednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu Qn 1,5. Montáž do všech poloh. Zabudovaná antimagnetická ochrana. Provedení ve velikostech DN 15 a DN 20. Dodáváno ve stavebních délkách 80, 110 a 130 mm

Vodoměr je možno dodat včerně radiomodulu VIPA VM S nebo VIPA VM S Plus, který umožní radiový odečet naměřených hodnot.

Vodoměr SENSUS Residia JET

Vodoměry Kaden S 060 a S 065

Jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod. Přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID) č. certifikátu: TCM 142/09-4706

Přínosy

 • odečet bez vstupu do bytu
 • vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
 • zrychlení zpracování naměřených hodnot
 • paměť na posledních 18 měsíčních náměrů
 • plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
 • záruční doba 5 let
Vodoměry KADEN S 060 a S 065

Vodoměry Kaden S 050 a S 055

Jednovtokový suchoběžný vodoměr pro měření spotřeby vody pro jmenovitý průtok vody 1,5 m³/hod, maximální 3 m³/hod, teplota vody do 40°C respektive 90°C

Přínosy

 • dlouhá životnost a dlouhodobě přesné měření zaručují použité materiály a konstrukční řešení
 • odolná varianta vodoměru, má novou konstrukci magnetické spojky, která prakticky znemožňuje vnější ovlivnění jejich chodu
 • záruční doba 5 let
Vodoměry KADEN S 050 a S 055