Rozúčtování

Spravedlivé rozúčtování tepla je nedílnou součástí naší snahy o úsporu celkových vytápěcích nákladů, která může díky motivaci konkrétního uživatele dosáhnout 15 - 30%.

Více o rozúčtování »

Vodoměry

Voda je jednou ze základních surovin potřebných k životu. Spolehlivé a přesné měření spotřeby je základní předpoklad pro spravedlivé rozúčtování.

Více o vodoměrech »

Submetering

Otevřené technologie pro snadnou integraci do moderních AMR systémů bez závislosti na zařízeních jednoho konkrétního výrobce. Optimalizace ceny celého zařízení na základě požadovaných vlastností.

Více o submeteringu »

Aktuality

VIPA a směrnice EED 2018/2002/EÚ

Jaká je budoucnost poměrového měření tepla ve spojení s novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ? Jak se společnost VIPA CZ připravuje na požadavky plynoucí z chystané legislativy?

VIPA CZ s.r.o. a GDPR

Naše společnost se připravuje na příchod GDPR, které vstoupí v platnost 25.5.2018. Podle GDPR je nutné, aby každý smluvní partner, kterého pověříte zpracováním osobních údajů (zpracovatel), tak činil v souladu s pravidly GDPR.