Sponzoring

Firma VIPA CZ s.r.o. si uvědomuje význam neziskových akcí v našem společném životě a dlouhodobě podporuje činnost neziskových organizací.

Dlouhodobě podporujeme

Výběr zajímavých okamžiků

rok 2014

Sociální automobil

Sociální automobilSpolupracovali jsme na projektu "sociální automobil" pro Dům penzion pro důchodce Smržovka. Tento vůz byl 2.6.2014 slavnostně předán za účasti firem, které se na projektu finančně podílely.

Sociální automobil
Spolupracovali jsme na projektu "sociální automobil" pro Diakonii Beránek Liberec. Tento vůz byl 12.2.2014 slavnostně předán za účasti firem, které se na projektu finančně podílely.

rok 2012

Sociální automobil

Sociální automobil je projektem poděbradské společnosti Kompakt. Během 15 let se již podařilo úspěšně předat více než 300 automobilů různým ústavům a zařízením, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných osob nebo lidí ve složité životní situaci.

Sociální automobilSpolupracovali jsme na projektu "sociální automobil" pro Domov Maxov. Tento vůz byl 31.7.2012 slavnostně předán za účasti firem, které se na projektu finančně podílely.

Sociální automobilSpolupracovali jsme na projektu "sociální automobil" pro Dětský domov Frýdlant. Tento vůz byl 11.12.2012 slavnostně předán za účasti firem, které se na projektu finančně podílely.


rok 2002

Občanské sdružení SVÍTÁNÍ

Občanské sdružení SVÍTÁNÍV roce 2002 pokračuje spolupráce s Občanským sdružením SVÍTÁNÍ. Firma VIPA CZ s.r.o. přispívá na nákup speciálně vycvičeného hyporehabilitačního koně.


rok 2001

Občanské sdružení SVÍTÁNÍ

Příspěvek Občanskému sdružení SVÍTÁNÍ, které organizuje hiporehabilitaci (rehabilitaci pomocí koně) zdravotně postižených klientů.

Sociální automobil

sociální automobil - FIATPodpora projektu SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL pro Soukromou zvláštní a pomocnou školu pro děti s více vadami Alvalída. Tato škola pečuje od roku 1992 o děti s těžkými multihandicapy.


rok 2000

Podještědské gymnázium

Příspěvek na účast studentů Podještědského gymnázia v Liberci na Evropském parlamentu mládeže v Oxfordu v roce 2000.