Rcom popis datové věty

Položky odečtu jsou uvedeny v pořadí, v jakém je zařízení při odečtu odesílá. První řádek odečtu je identifikace typu zařízení a jeho verze. Každý další řádek zobrazuje obsah jednoho registru.

RTN VIPA EC Radio
Registr Popis položky Pozn.
VIP4RTN010.v20_004 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F Registr vnitřní chyby hodnota 00000 – žádná chyba Celé číslo 0 - 65535
C.1 Výrobní číslo 9 ASCII znaků
0.2.1 Evinenční kód 8 ASCII znaků
6.8.1 Minulý náměr Celé číslo 0 - 65535
6.8.2 Kontrlolní kód Celé číslo 0 - 65535
6.8.3 Kontrolní teplota místnosti Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
6.8.4 Kontrolní teplota zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
6.8.5 Aktuální náměr Celé číslo 0 - 65535
6.8.99.0 Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
6.8.99.X Měsíční odečty, X udává pořadí záznamu (záznamu s X=1 odpovídá čas posledního záznamu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota X je 1 – 18, tj. až 18 měsíců zpět. Celé číslo 0 - 65535
C.45 Teplota místnosti okamžitá bez korekcí Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.1 Teplota místnosti průměrovaná plovoucím průměrem Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.2 Teplota místnosti průměrná od začátku topného období Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.45.3 Teplota zpátečky průměrná od začátku topného období Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46 Teplota levé zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46.1 Teplota pravé zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.46.2 Teplota zpátečky Desetinné číslo, 2 řády před 1 za tečkou
C.51 Zúčtovací den Časový formát
C.43 Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.52 Datum startu, --.-- znamená okamžitý start Časový formát
C.47 Napětí vnitřní baterie Desetinné číslo, 1 řád před 2 za tečkou
C.49 Stav kreditu pro RF komunikaci Desetinné číslo, 3 řády před 1 za tečkou
C.42 Expirace baterie Časový formát
C.50 Celková doba RF komunikace Časový formát
Radiomodul VIPA VM S pro vodoměry Sensus Residia
Registr Příklad Popis položky Pozn.
RED4WM050.v10_001 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F 00000 Registr vnitřní chyby hodnota 00000 – žádná chyba Číslo
0.0 012…789ABCDEF Zákaznické číslo, nahrazuje výrobní, pokud si zákazník přeje svoji řadu 16 ASCII
C.1 RA123456789 Výrobní číslo 12 ASCII
1.8.1 00001.5*m3 Celkové protečené množství v přímém směru Číslo
1.8.2 00000.0*m3 Celkové protečené množství ve zpětném směru Číslo
1.8.0 00001.5*m3 součet/rozdíl protečeného množství v přímém a zpět. směru Číslo
1.8.99.0 01.01.10*dd:mm:rr Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
1.8.99.H XXXXX.X*m3 Měsíční odečty, H udává pořadí záznamu (záznam s H=1 odpovídá poslednímu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota H je 1 – 18, tj až 18 měsíců zpět. Číslo
0.9.2 Petr 18.01.1968 Uživatelský záznam – např. datum a čas posledního odečtu nebo alfanumerická pozn. (musí nahrát odečtové zařízení) 15 ASCII
0.3.2 001000.00*i/m3 Registr nastavení konstanty IR výstupu Číslo
0.C.1 01-01-10 00:01 Záložní registr 14 ASCII
0.2.1 XXX-WMx10-000001 Kód zákazníka (typ konfigurace) 16 ASCII
C.8.1 000000:56*h:min Celkový čas průtoku v přímém směru Časový formát
C.8.2 000000:00*h:min Celkový čas průtoku ve zpětném směru Časový formát
C.8.0 000000:56*h:min součet/rozdíl časů průtoku v přímém a zpětném směru Časový formát
C.3.8 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas oddálení vodoměru od mokroběžně části – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.3.9 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas ovlivnění mag. polem – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
1.6.5 1234*l/hod Okamžitý průtok – při zpětném směru má záporné znaménko Číslo
1.6.0 1958*l/hod Maximální průtok – lze nulovat z odečtového zařízení Číslo
0.6.0 000097:19*h:min Čas uplynulý od nulování maxima – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.42 01.17*mm.rr Doba expirace vnitřní baterie Časový formát
C.43 So 02:56:24*dd hh:mm:ss Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 01.01.10*dd.mm.rr Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.47 3.20*V Napětí baterie vodoměru Číslo
C.49 100.0% Stav kreditu pro RF komunikaci Číslo
C.50 00:01:32*h:min:sec Celková doba RF komunikace Časový formát
C.77 4E12BD99D2F9A11A053879279BCC5EAF Digitální podpis celého odečtu Hexadec. číslo
Elektonické vodoměry KADEN
Registr Příklad Popis položky Pozn.
RED4WM010.v20_001 identifikace typu zařízení a jeho verze
F.F 000 Registr vnitřní chyby hodnota 000 – žádná chyba Číslo
0.0 012…789ABCDEF Zákaznické číslo, nahrazuje výrobní, pokud si zákazník přeje svoji řadu 16 ASCII
C.1 123456789 Výrobní číslo 9 ASCII
1.8.1 00001.5*m3 Celkové protečené množství v přímém směru Číslo
1.8.2 00000.0*m3 Celkové protečené množství ve zpětném směru Číslo
1.8.0 00001.5*m3 součet/rozdíl protečeného množství v přímém a zpět. směru Číslo
1.8.99.0 01.01.10*dd:mm:rr Čas posledního záznamu do fronty měsíčních odečtů Časový formát
1.8.99.H XXXXX.X*m3 Měsíční odečty, H udává pořadí záznamu (záznam s H=1 odpovídá poslednímu = nejnovějšímu záznamu). Hodnota H je 1 – 18, tj až 18 měsíců zpět. Číslo
0.9.2 Petr 18.01.1968 Uživatelský záznam – např. datum a čas posledního odečtu nebo alfanumerická pozn. (musí nahrát odečtové zařízení) 15 ASCII
0.3.2 001000.00*i/m3 Registr nastavení konstanty IR výstupu Číslo
0.C.1 01-01-10 00:01 Záložní registr 14 ASCII
0.2.1 XXX-WMx10-000001 Kód zákazníka (typ konfigurace) 16 ASCII
C.8.1 000000:56*h:min Celkový čas průtoku v přímém směru Časový formát
C.8.2 000000:00*h:min Celkový čas průtoku ve zpětném směru Časový formát
C.8.0 000000:56*h:min součet/rozdíl časů průtoku v přímém a zpětném směru Časový formát
C.3.8 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas oddálení vodoměru od mokroběžně části – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.3.9 00000:12:34*h:min:sec Celkový čas ovlivnění mag. polem – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
1.6.5 1234.5*l/hod Okamžitý průtok – při zpětném směru má záporné znaménko Číslo
1.6.0 1958.1*l/hod Maximální průtok – lze nulovat z odečtového zařízení Číslo
0.6.0 000097:19*h:min Čas uplynulý od nulování maxima – lze nulovat z odečtového zařízení Časový formát
C.42 01.17*mm.rr Doba expirace vnitřní baterie Časový formát
C.43 So 02:56:24*dd hh:mm:ss Reálný čas – část čas a den v týdnu – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.44 01.01.10*dd.mm.rr Reálný čas – část datum – lze aktualizovat z odečtového zařízení Časový formát
C.47 3.20*V Napětí baterie vodoměru Číslo
C.49 100.0% Stav kreditu pro RF komunikaci Číslo
C.50 00:01:32*h:min:sec Celková doba RF komunikace Časový formát
C.77 4E12BD99D2F9A11A053879279BCC5EAF Digitální podpis celého odečtu Hexadec. číslo