Pro rozpočet nákladů na vytápění používáme vlastní software na bázi klient server založený na technologii Microsoft SQL Server a Microsoft Access. Toto spojení nabízí robustní datové základy a operativní možnost správy dat. To nám umožňuje rychlé zpracování všech potřebných údajů a splnění všech termínů v požadované době.

Zajímavé vlastnosti systému

  • zadávání dat u externích organizací eventuelně u zákazníka
  • import vstupních dat z rozličných typů podkladů (textové soubory, tabulky, dbf soubory, xml data)
  • export dat podle požadavků zákazníka
  • operace nad výběry dat (nastavování jednotných parametrů výpočtu u konkrétního zákazníka, lokality …)
  • hromadné zpracování dat (výpočty, exporty dat, tisky výstupních protokolů)

Kontrola dat

Veškerá data jsou několikanásobně kontrolována tak, aby byl minimalizován výskyt chyb výrazně ovlivňujících dosažené výsledky. K tomu v programu VipaCalc slouží zejména vnitřní systém vyhledávání nestandardních údajů jako jsou záporné spotřeby vodoměrů, kontrola rozsahu naměřených údajů, nesprávně zadané podíly při stěhování uživatelů, atd.

Každý rozpočet je zakončen výstupním protokolem, kde jsou uvedeny všechny hodnoty hodné zřetele, tedy hodnoty minimální a maximální, neměřené místnosti a veškeré vstupní údaje.

Výstupy

Pro zákazníky a uživatele systému VIPA jsou výstupy z programu výsledkem celého procesu rozúčtování. Základním výstupem je individuální účet za teplo a individuální účet za vodu, které slouží jako doklad o rozpočtu a jako informace o celoročním provozu. Každý Individuální účet obsahuje vše, co je vyžadováno platnou legislativou a zobrazeno v co nejpřehlednějším uspořádání.

Pro majitele (správce) objektu je dále k dispozici několik dalších standardních výstupů jako je souhrnný účet za teplo a souhrnný účet za vodu, které přehledně zobrazují úhrady jednotlivých uživatelů, dále je možno na vyžádání dodat celkovou výčetku nákladů a seznamy neměřených bytů. Na vyžádání umíme připravit libovolné přehledy tak, aby měly pro konkrétního uživatele co možná největší přínos.

Dalším z výstupů jsou data vyexportovaná pro další zpracování v různých programech pro správu bytového fondu.