Ukázku podle aktuálně platné vyhlášky č. 269/2015 Sb. připravujeme.

Celková podlahová plocha objektu. Voda pro SV - Spotřeba vody dle údajů patního měřidla a cena za vodu fakturovaná dodavatelem. Voda pro TUV - Spotřeba vody dle údajů patního měřidla a cena za vodu fakturovaná dodavatelem. Tepelná energie pro TUV Podlahová plocha bytu Základní složka úhrady - Teplo v TUV. Základní složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Základní složka úhrady - Podlahová plocha bytu Základní složka úhrady - Celková podlahová plocha Základní složka úhrady - Spotřebovaná tepelná energie na přípravu TUV pro celý objekt Základní složka úhrady - Teplo v TUV. Úhrada za vodu - Jsou-li známy zaplacené zálohy, potom přeplatek nebo nedoplatek za vodu. Součet TUV a SV. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA SV celkem - Náklady konkrétního uživatele. Zaplacená záloha na SV TUV celkem - Náklady konkrétního uživatele. Zaplacená záloha na TUV Spotřební složka úhrady - voda v SV Spotřební složka úhrady - Koeficient pro zvýšení spotřební složky úhrady při neumožnění odečtu vodoměru ve smyslu §5, odst. 7 Spotřební složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Spotřební složka úhrady - Spotřeba SV Spotřební složka úhrady - Celková spotřeba SV - součet bytových vodoměrů Spotřební složka úhrady - Náklady na vodu použitou k přípravě SV. Spotřební složka úhrady - voda v SV Spotřební složka úhrady - Teplo v TUV. Spotřební složka úhrady - Koeficient pro zvýšení spotřební složky úhrady při neumožnění odečtu vodoměru ve smyslu §5, odst. 7 Spotřební složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Spotřební složka úhrady - Spotřeba TUV Spotřební složka úhrady - Celková spotřeba TUV - součet bytových vodoměrů Spotřební složka úhrady - Tepelná energie spotřebovaná na přípravu TUV pro celý objekt. Spotřební složka úhrady - Teplo v TUV. Spotřební složka úhrady - Voda v TUV Spotřební složka úhrady - Koeficient pro zvýšení spotřební složky úhrady při neumožnění odečtu vodoměru ve smyslu §5, odst. 7 Spotřební složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Spotřební složka úhrady - Spotřeba TUV Spotřební složka úhrady - Celková spotřeba TUV - součet bytových vodoměrů Spotřební složka úhrady - Náklady na vodu použitou k přípravě TUV. Spotřební složka úhrady - Voda v TUV Spotřeba SV Konečné stavy vodoměrů SV Počáteční stavy vodoměrů SV Seznam vodoměrů SV Spotřeba TUV Konečné stavy vodoměrů TUV Počáteční stavy vodoměrů TUV Seznam vodoměrů TUV Údaje o zpracovateli rozúčtování. Informace o způsobu vypořádání reklamací. Identifikace uživatele. Identifikace objektu. Zúčtovací období a doba užívání bytu uživatelem.