Ukázku podle aktuálně platné vyhlášky č. 269/2015 Sb. připravujeme.

Užívání bytu - při změně uživatele je uveden údaj od do. Příjmení a jméno uživatele bytu. Pořadové číslo bytu Adresa - rozdělení na vchody Nedoplatek - součet za objekt Nedoplatek - součet za vchod Přeplatek - součet za objekt Přeplatek - součet za vchod Platba - Součet za objekt Platba - Součet za vchod Zaplacená záloha na vytápění - součet za objekt Zaplacená záloha na vytápění - součet za vchod Úhrada za vytápění - součet za objekt Úhrada za vytápění - součet za vhod Poplatek za stěhování - součet za vchod Ostatní služby - součet ostaních služeb vchodu. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA objektu. Poplatek za stěhování - součet za objekt Ostatní služby - součet ostaních služeb objektu. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA objektu. Započitatelná plocha objektu - součet ploch bytu bez balkónu a sklepa. Vytápěná plocha objektu - součet ploch místností s otopným tělesem. Započitatelná plocha bytu - celková plocha bytu bez balkónu a sklepa. Vytápěná plocha bytu - součet ploch místností s otopným tělesem. Adresa - rozdělení na vchody Nedoplatek Nedoplatek - součet za vchod Nedoplatek Přeplatek Přeplatek - součet za vchod Přeplatek Platba - Součet úhrady za vytápění a všech účtovaných služeb Platba - Součet za vchod Platba - Součet úhrady za vytápění a všech účtovaných služeb Zaplacená záloha na vytápění Zaplacená záloha na vytápění - součet za vchod Zaplacená záloha na vytápění Porovnání nákladů konkrétního bytu s průměrnou úhradou objektu. Úhrada za vytápění - konkrétní uživatel Úhrada za vytápění - součet za vhod Úhrada za vytápění - konkrétní uživatel Podíl uživatele při stěhování. Poplatek za stěhování - polatek účtovaný za rozúčtování při změně uživatele bytu. Poplatek za stěhování - součet za vchod Ostatní služby - součet ostaních služeb bytu. Ostatní služby - součet ostaních služeb vchodu. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA bytu. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA vchodu. Poplatek za stěhování - polatek účtovaný za rozúčtování při změně uživatele bytu. Ostatní služby - součet ostaních služeb bytu. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA bytu. Užívání bytu - při změně uživatele je uveden údaj od do. Příjmení a jméno uživatele bytu. Započitatelná plocha bytu - celková plocha bytu bez balkónu a sklepa. Vytápěná plocha bytu - součet ploch místností s otopným tělesem. Pořadové číslo bytu Identifikační číslo zákazníka Vstupní údaje - základní vstupní údaje rozúčtování - Celková částka a podíl základní a spotřební složky. Identifikace objektu. Identifikace zákazníka