Rádiové odečty Walk-by

Pochůzný rádiový odečet přinášívýrazný komfort při provádění ročních nebo kontrolních odečtech vodoměrů a indikátorů topných nákladů. Odečet je možné provádět dle potřeby a bez nutné součinnosti s uživateli bytu. Navíc je eliminována možnost vnešení chyby způsobené lidským faktorem při odečtu zařízení nebo přepisu odečtených dat při jejich zpracování.

RCom

Komunikační protokol RCom byl vyvinut specielně pro použití v měřících přístrojích (hlavně bateriových) pro odečty a ovládání těchto zařízení. Protokol RCom umožňuje používat pochůzkový způsob odečtu (dostatečný vysílací výkon a potvrzovaný komunikační kanál navíc zvyšuje efektivní dosah radiové komunikace) s dostatečně rychlou odezvou, čímž se značně zkrátí doba nutná pro odečet jednoho zařízení.

Zařízení VIPA - s pochůzným rádiovým odečtem

Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio Plus

VIPA EC Radio

Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů.


Vodoměry VIPA i_Flux

Vodoměr VIPA i_Flux

Elektronický jednovtokový vodoměr i_Flux s rádiovým odečtem naměřených hodnot.

Teplotní třída T30 pro studenou a T30/90 pro teplou vodu.


Radiomodul VIPA VM S

Radiomodul VIPA VM S

Radiomodul na vodoměry Sensus konstrukční řady Residia.