Výstupní protokoly

Výsledkem rozúčtování nákladů za vytápění pomocí poměrových indikátorů je vždy účet pro konkrétního uživatele vytápěného bytu. Tento účet by měl obsahovat všechny údaje požadované platnou legislativou (vyhláška 372/2001 Sb.) a zároveň dostatek údajů, které konkrétnímu uživateli pomohou s identifikací nákladů konkrétních místností. Individuální účty pro uživatele systému VIPA obsahují teplotní poměry jednotlivých místností a náklady na 1 m2, což jsou jediné laicky kontrolovatelené hodnoty. Díky tomu je každý uživatel srozumitelně seznámen s náklady na vytápění a to až na úroveň jednotlivých místností.

Ukázky výstupních protokolů

Máte zájem o nabídku?

Kontaktní formulář