Prodej ukončen

Vzhledem k připravované novelizaci směrnice 2012/27/EU je prodej tohoto výrobku ukončen. Novelizace v článku 9a odstavci 4, požaduje aby od 1.1.2027 byly všechny typy indikátorů dálkově odečitatatelné. Aktuální verze návrhu novelizace je možné najít na webu Eur-lex.

„Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů, které již byly nainstalovány, ale které ještě nejsou dálkově odečitatelné, budou vybaveny touto schopností nebo budou nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027 kromě případů, kdy dotčený členský stát prokáže, že to není nákladově efektivní.”

Protože by nedošlo k vyčerpání možné životnosti indikátoru, přistoupili jsme k ukončení prodeje.

Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Infra

Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné energie. Umožňuje každému uživateli bytu podílet se na úhradě nákladů na vytápění celého objektu pouze částkou, která odpovídá jeho hospodaření s tepelnou energií.

Indikátor topných nákladů VIPA EC Infra integruje teplotu zpětné vody z otopného tělesa, která je hlavním ukazatelem využití instalovaného výkonu.

Přínosy

  • možnost bezpečného nahlášení odečtu
  • vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
  • zrychlení zpracování naměřených hodnot
  • plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
Indikátor VIPA EC Infra

Technika na vaší straně

Moderní microprocesorem řízený indikátor s pamětí obsahující informaci o náměru k datu zúčtování. Je vybavený vysoce citlivými teplotními čidly a splňuje veškeré požadavky na získání kvalitního náměru pro spravedlivý rozpočet nákladů na vytápění. Indikátor je vybaven elektromechanickou pojistkou, která hlídá pokusy o demontáž přístroje.

Odečet pomocí infrarozhraní výrazně zrychluje a zpřesňuje provádění odečtů naměřených hodnot.

Kvalita a přesnost rozúčtování

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby tepla a následnému rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Komplexní řešení

Indikátor topných nákladů je pouze jedním z faktorů kvalitního a spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění. Nabízíme dlouhodobé komplexní zajištění spravedlivého rozúčtování nákladů pomocí vlastního software VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémové provádění rozpočtů v desítkách tisíc bytů.

Zobrazované údaje

Smyčka 1.


Další volitelně zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolní teplota zpátečky
  • PT - průměrná teplota místnosti
  • TZ - teplota zpátečky
  • PZ - průměrná teplota zpátečky
  • ZD - zúčtovací datum
  • AD - aktuální datum

zobrazení údajů je závislé na konkrétním nastavení indikátoru

Technické údaje indikátoru topných nákladů

Doba životnosti 10 let + rezerva
Napájení 3 V lithiová baterie
Displej LC displej
5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
zvýšená odolnost vysokým teplotám
Stupnice jednotná
Ochrana mechanická plomba, elektromechanická pojistka s detekcí manipulace
Rozměry pouzdra (mm) 71 * 44 * 48
Rozhraní optické
Paměť přístroje náměr k datu zúčtování
Kalendářní funkce nastavitelný začátek a konec topného období
nastavitelné datum zúčtování
Letní indikace Δt > 4 K (teplota zpětného potrubí - teplota místnosti)
Zimní indikace teplota zpětného potrubí > 10 °C (nebo nastavitelná)
Provozní teplota 0 °C - 80 °C
Ovládání tlačítkové
Provedení 2-čidlové (3-čidlové pro krátké zpětné potrubí)
Krytí IP 31 (namontovaný indikátor)

Oblast použití

Indikátor je určen pro objekty s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Pro jednotrubkové vertikální nebo horizontální soustavy doporučujeme odbornou vstupní konzultaci. Je určen pro většinu otopných těles a konvektorů. Nelze použít pro otopná tělesa vybavená dodatečným zdrojem tepelné energie nebo proměnným tepelným výkonem, např. koupelnové žebříky doplněné o topnou patronu nebo konvektory s ventilátorem. Nelze použít pro podlahové vytápění.