Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Infra

Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné energie. Umožňuje každému uživateli bytu podílet se na úhradě nákladů na vytápění celého objektu pouze částkou, která odpovídá jeho hospodaření s tepelnou energií.

Indikátor topných nákladů VIPA EC Infra integruje teplotu zpětné vody z otopného tělesa, která je hlavním ukazatelem využití instalovaného výkonu.

Přínosy

  • možnost bezpečného nahlášení odečtu
  • vyloučení chyb způsobených ručním zpracováním naměřených údajů
  • zrychlení zpracování naměřených hodnot
  • plně kontrolovatelný odečet bez možnosti zásahu odečitatele
Indikátor VIPA EC Infra

Technika na vaší straně

Moderní microprocesorem řízený indikátor s pamětí obsahující informaci o náměru k datu zúčtování. Je vybavený vysoce citlivými teplotními čidly a splňuje veškeré požadavky na získání kvalitního náměru pro spravedlivý rozpočet nákladů na vytápění. Indikátor je vybaven elektromechanickou pojistkou, která hlídá pokusy o demontáž přístroje.

Odečet pomocí infrarozhraní výrazně zrychluje a zpřesňuje provádění odečtů naměřených hodnot.

Kvalita a přesnost rozúčtování

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby tepla a následnému rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Komplexní řešení

Indikátor topných nákladů je pouze jedním z faktorů kvalitního a spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění. Nabízíme dlouhodobé komplexní zajištění spravedlivého rozúčtování nákladů pomocí vlastního software VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémové provádění rozpočtů v desítkách tisíc bytů.

Zobrazované údaje

Smyčka 1.


Další volitelně zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolní teplota zpátečky
  • PT - průměrná teplota místnosti
  • TZ - teplota zpátečky
  • PZ - průměrná teplota zpátečky
  • ZD - zúčtovací datum
  • AD - aktuální datum

zobrazení údajů je závislé na konkrétním nastavení indikátoru

Technické údaje indikátoru topných nákladů

Doba životnosti 10 let + rezerva
Napájení 3 V lithiová baterie
Displej LC displej
5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
zvýšená odolnost vysokým teplotám
Stupnice jednotná
Ochrana mechanická plomba, elektromechanická pojistka s detekcí manipulace
Rozměry pouzdra (mm) 71 * 44 * 48
Rozhraní optické
Paměť přístroje náměr k datu zúčtování
Kalendářní funkce nastavitelný začátek a konec topného období
nastavitelné datum zúčtování
Letní indikace Δt > 4 K (teplota zpětného potrubí - teplota místnosti)
Zimní indikace teplota zpětného potrubí > 10 °C (nebo nastavitelná)
Provozní teplota 0 °C - 80 °C
Ovládání tlačítkové
Provedení 2-čidlové (3-čidlové pro krátké zpětné potrubí)
Krytí IP 31 (namontovaný indikátor)

Oblast použití

Indikátor je určen pro objekty s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Pro jednotrubkové vertikální nebo horizontální soustavy doporučujeme odbornou vstupní konzultaci. Je určen pro většinu otopných těles a konvektorů. Nelze použít pro otopná tělesa vybavená dodatečným zdrojem tepelné energie nebo proměnným tepelným výkonem, např. koupelnové žebříky doplněné o topnou patronu nebo konvektory s ventilátorem. Nelze použít pro podlahové vytápění.