Software

Software for walk-by reading

Service software for radio module VM S and VM S Plus:

Drivers:

  • .NET Framework - .NET Framework (je třeba k řádnému běhu aplikací, standardně je již součástí OS)
  • CDM21228_Setup.zip - Virtual COM Port Driver [2.12.28]