Dokumentace indikátorů VIPA

Návody

Podklady k rozpočtu

Formuláře k poskytnutí každoroční podkladů k provedení rozpočtu.

Pro období, které započalo po 1.1.2016

Pro období, které započalo před 1.1.2016

Vstupní a výstupní formát odečtové aplikace