Dokumentace indikátorů VIPA

Návody

Podklady k rozpočtu

Formuláře k poskytnutí každoroční podkladů k provedení rozpočtu.

Pro období od 1.1.2016 - dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.

Pro období, které započalo před 1.1.2016

Vstupní a výstupní formát odečtové aplikace