Jak rozúčtovat náklady na služby VIPA?

NOZ přináší změnu v rozvrhnutí nákladů spojených s rozúčtováním tepla a vody u některých zákazníků z řad SVJ.

Pro správné rozvrhnutí nákladů spojených s rozúčtováním tepla a vody za rok 2014 je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému výběru způsobu rozdělení těchto nákladů.

Nový občanský zákoník ve svém § 1180 odst. 2 říká:

Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Rozsah tzv. vlastní správní činnosti je stanoven v nařízení vlády k NOZ č. 366/2013 Sb. kde je v § 17 písmeno b) uvedeno:

náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo

Tuto záležitost je možno řešit nejméně dvěma způsoby:

  1. Je třeba nám s podklady dodat přesný požadavek na způsob rozdělení nákladů za služby VIPA
  2. Náklady za služby VIPA neuvádět na individuálním účtu, ale přidat je k ostatním nákladům na vlastní správní činnosti a rozdělit je v celkovém vyúčtování.

Online formulář na zadávání podkladů pro rozpočet již byl aktualizován a při jeho vyplňování máte možnost si vybrat Vámi požadovaný způsob.

Zda-li je tato právní úprava platná i pro Vás si prosím ověřte u svého správce nebo právního zástupce.


Komentáře

Vložit komentář

Komentáře vyjadřují názory návštěvníků. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou. Vyhrazujeme si právo komentáře odstraňovat.

Pokud máte potíže se čtením kódu, klikněte na na něj pro vygenerování nového.

Takto označená pole jsou vyžadována.