Zákon 318/2012 Sb. a indikátory VIPA

Jak je to s použitelností indikátorů VIPA s ohledem na novelizaci zákona 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb. a připravovaných prováděcích předpisů. AKTUALIZOVÁNO 11.11.2014

V denním tisku se aktuálně začínají objevovat zprávy o nutnosti instalace indikátorů topných nákladů nebo měřičů tepelné energie v návaznosti na novelizaci zákona 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb.

Zákon 318/2012 Sb. v § 7 odstavec 4 písmeno a požaduje:

vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Do dnešních dnů ovšem stále není dostupný prováděcí předpis, který by jasně definoval které systémy poměrového měření vyhovují a které nevyhovují. To nahrává různým vykladačům zákona aby zpochybňovali systémy, které jsou odlišné a vycházejí z jiné filozofie platby za službu vytápění než indikátory podle problematické normy ČSN EN 834.

To je případ i článku v mimořádné příloze Mladé Fronty Dnes ze dne 30.9.2014. Zde si autorka Magdalena Nová řádně neověřila podklady dodané jednou z konkurenčních firem a opakovaně uvedla:

Českým patentem byly optoelektronické měřiče, které bývají namontovány na některých sídlištích. Zda nakonec vyhoví prováděcí vyhlášce zákona, je nejasné.

Pokud pominu, že indikátory topných nákladů nejsou měřiče, tak i konstatování že možná nevyhový vyhlášce je zavádějící. To by se dalo říci o jakémkoli systému poměrového měření, protože dokud nebude uveden prováděcí předpis, jsou si všechny systémy rovny.

Z uveřejněných znění připravované novelizace vyhlášky 194/2007 Sb. je naopak zcela zřejmé, že s indikátory VIPA se v textu novely počítá.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný přímo na každém otopném tělese nebo indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval.

Všechny typy námi dodávaných indikátorů tak aktuálně splňují požadavky které jsou známy s ohledem na povinnou instalaci zařízení registrujíchí dodávku tepla.

Na následujícím odkazu naleznete připravovanoý text novely vyhlášky 194/2007 Sb, z které čerpáme tyto podklady: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9MKG4TL6

AKTUALIZOVÁNO 11.11.2014

Vyhláška 237/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům vyšla ve sbírce zákonů.


Komentáře

Miki

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli můžou být ještě měřiče topení s rtuti.nebo musí být už digitální? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Miki

Žák Karel

Povinností bylo, že všechny radiátory musí být  osazeny  poměrovými měřidly, které slouží k rozúčtování spotřeby tepla.
Ale chtěl bych vědět,zda vlastník ( potažmo ) uživatel musí být informován o stavu jednotlivých měřidel v den odpočtu pro kontrolu.
Děkuji

Vložit komentář

Komentáře vyjadřují názory návštěvníků. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou. Vyhrazujeme si právo komentáře odstraňovat.

Pokud máte potíže se čtením kódu, klikněte na na něj pro vygenerování nového.

Takto označená pole jsou vyžadována.