Oznámení akvizice

Společnost VIPA CZ s.r.o. oznamuje, že podepsala dohodu o převzetí části společnosti REDAS s.r.o. středisko ZT. Hlavní činností střediska ZT byl vývoj elektronických přístrojů s radiovým přenosem dat.

Akvizice je ve shodě se strategií rozvoje firmy VIPA CZ s.r.o. Záměrem je posílení pozice ve vývoji a dodávce špičkových elektronických zařízení splňujících náročné požadavky zákazníků.

Společnost REDAS s.r.o. se podílela na vzniku několika zařízení se vzdáleným sběrem údajů s vlastním obousměrným komunikačním protokolem RCom. Mezi zařízení vyvinutá společností REDAS patří také indikátory topných nákladů VIPA EC Radio a radiomoduly VIPA VM S pro odečet vodoměrů Sensus Residia.

Hlavním cílem akvizice je urychlení vývoje dalších zařízení a rozšíření stávajících zařízení o nové komunikační možnosti integrací protokolu Wireless M-BUS a Open Metering System.