Napsali o nás

V podobných článcích se většinou objevují oslavné ódy na firmu či produkt, ale nám to nedalo a zveřejníme informace, které o nás šíří konkurenční firmy. Náš komentář k textu je součástí článku.

Od jednoho potenciálního zákazníka se k nám dostala následující informace zaslaná jedním z našich konkurentů se žádostí o  naše vyjádření:

Aktualizace: protože ona společnost cití potřebu si na našem webu dělat reklamu, doplnil jsem informace o adresátovi předmětného článku. Předpokládám, že se zde rozběhne plodná a odborná debata nad tímto dopisem.

From: Václav Helcl VE [mailto:helcl@vuste-envis.cz]
Sent: Wednesday, June 29, 2011 11:50 AM
To: ***
Subject: RE: Odesílání e-mailu: Indikátory topných nákladů VIPA EC Radio VIPA CZ s.r.o..htm

Dobrý den,

měřidla firmy VIPA nemají žádný certifikát.

Sdružení ARTAV již mnoho let požaduje po této společnosti, aby dala své výrobky na metrologické ověření a sdělila princip jejich fungování.

Ostatní měřidla jsou většinou z dovozu od německých výrobců a mají certifikaci DIN, české výrobky jsou vlastně jejich kopiemi. Všechny jsou na trhu zavedeny a osvědčeny.

VIPA se sice chlubí spoluprácí s Vysokou školou strojní v Liberci, ale nemá s ní vůbec nic společného, jenom to, že tam její majitel kdysi účinkoval. To třeba náš majitel je stálým poradcem na ČVÚT a nikde se tím nechlubíme J. Já sám připravuji podklady pro několik soudních znalců a vím moc dobře, jaké problémy u soudu bez náležitých dokladů jsou a co všechno je možné zpochybnit.

My bychom klidně tyto výrobky odebírali, ale v případě sporů nemůžeme nést odpovědnost, když nejsme schopni u soudu doložit, na jaké principu výrobek funguje, kde byl ověřen, jakou splňuje normu.

Jakási sklíčka měnící barvu jsou sice hezká, ale nikdo neví, co se tam děje. On ten jejich princip není ani tak na dodávce tepla, ale skrývají se za tzv. „dennostuňovou“ metodu, což je v podstatě rozúčtování tepla na m2 upravenými koeficienty polohy místností s přihlédnutím k tepelné náročnosti topné sezóny. „Náklady“ jednotlivých bytů se tak mezi sebou liší, ale jenom mírně, s čímž jsou vlastně všichni spokojeni. No a když někdo opravdu šetří, nebo se přijde na to, že v bytě celý rok nebyl a nezatopil, tak mu to vysvětlí tím, že „okrádal“ o teplo ostatní tím, že teplo prostupuje stěnami. S tím se dá sice také souhlasit, ale od toho tam jsou již ty koeficienty. Ono když je za zdí 25 stupňů, tak na druhé straně zdi nebude více než 15. To by dům musel fungovat jako radiátor a to je prostě nesmysl.

Podobně je to se zařízeními, která nabízí jistá Kralupská firma, která montuje „měřidla“ na stropy v bytě a tvrdí, že tím měří dodané teplo. Také se chlubí spoluprací s VŠCHT, kde dokonce tyto výrobky testovali a opravdu měří spotřebu tepla a také jim na to dali certifikát. Protože sedíme naproti, tak víme, že to je vytrženo z kontextu. Profesoři již nezkoumali, z jakého zdroje teplo pochází. Takže tato měřidla indikují i teplo z televizoru, trouby, lampy, lidí atd. Zkoušeli jsem to v zasedací místnosti, kde byl vypnut radiátor. Seděli jsem dvě hodiny v pěti lidech, pili kávu, dali si teplé jídlo, pustili televizi. Toto měřidlo „změřilo“ v místnosti spotřebu. Firma to vysvětluje tím, že to teplo jsme museli nabrat někde jinde. Jak jednoduché.

Je to všechno velmi humorné. Lidi se nechají napálit líbivými letáky, cenou a akademickou angažovaností, ale to je pouze účelová manipulace.

Věřím, že jednou určitě budou zařízení, která budou miniaturní a úplně mimo byty a budou schopna vyhodnotit dodávku tepla i přes venkovní zeď, ale ta doba ještě nenastala.

V. Helcl

Certifikáty a ověření

Poměrové indikátory tepla nejsou měřidla. To je první chyba. Indikátory VIPA mají všechny potřebné dokumenty a certifikáty, které jsou třeba pro uvedení tohoto typu výrobku na trh.

Požadavek na "metrologické ověření" od asociace Artav je dalším chytákem. Předpokládáme, že všichni profesionálové v oboru poměrového měření tepla vědí, že indikátory tepla nelze žádným způsobem metrologicky ověřit. Navíc požadavek sdružení firem, které jsou naší konkurencí, postrádá jakýkoli závan logiky. Společnost VIPA CZ s.r.o. byla několikrát spolupořadatelem odborných konferencí konaných na půdě TU Liberec a tyto akce členové asociace až na četné výjimky ignorovali. Nemohou se následně odvolávat na neznalost konkurenčního systému. Neznalost konkurenčních řešení je navíc ukázkou "odbornosti" každé firmy.

Certifikace DIN je v našem právním řádu zcela neznámý pojem a používat jej jako argument je zavádějící. Navíc o chybných náměrech těchto indikátorů byl v nedávné době publikován článek REÁLNÉ NÁMĚRY POMĚROVÝCH INDIKÁTORŮ, kde se této problematice široce věnujeme. Indikátory VIPA jsou po dvacetileté historii také ověřené a osvědčili se i v případech, kde klasické elektronické indikátory z principu selhávají.

Historie

Indikátory VIPA vznikly na půdě Technické univerzity Liberec (v té době Vysoké školy strojní a textilní) a s tímto historickým faktem nemůžeme nic dělat. O historii vzniku indikátorů vznikl zajímavý článek, který byl již publikován na našem webu.

Princip funkce a rozúčtování nákladů

Princip fungování "sklíčka" je velice jednoduchý. Všem našim zákazníkům jej vždy rádi vysvětlíme. Pro konečného uživatele je podstatně zajímavější informace, jak si indikátory VIPA poradí v různých situacích a jak se tyto situace promítnou do vyúčtování.

Na úrovni nejhoršího bulváru je tvrzení pisatele, že systém VIPA se skrývá za tzv. "denostupňovou" metodu, což je údajně rozúčtování tepla na m2 pomocí upravených koeficientů polohy místnosti. Autorovi zřejmě je denostupňová metoda naprosto neznámá. Pro rozúčtování VIPA je charakteristická modifikovaná gradenová metoda bez násilných deformací pomocí zpravidla nezdůvodnitelných koeficientů polohy místností a koeficientů výkonu otopných těles, které mají upravit nesmyslné náměry indikátorů vyjadřujících několikanásobné rozdíly mezi jednotrlivými místnostmi. Za modifikovanou gradenovou metodu se neskrýváme, naopak jsme ji vyvinuli pro fizikálně zdůvodnitelné rozúčtování. Překvapivě autor uvádí spokojenost všech uživatelů bytů s indikátory VIPA z důvodu mírného rozdílu mezi byty. Pokud by pisatel byl schopen odvodit vztah mezi úhradou a průměrnou dosahovanou teplotou namísto "vědeckého dvouhodinového posezení pěti lidí u kávy", dokázal by zaujmout přijatelné stanovisko ke krádežím tepla v důsledku nulových náměrů. Od začátku fungování sytému VIPA tvrdíme, že uživatel bytu by měl platit ve smyslu vyhlášky č.372/2001 Sb. za dosaženou teplotu v konkrétní místnosti. A je vcelku jedno, jestli má byt středový nebo okrajový. Máme-li v domě dva stejné byty se stejnou teplotou, měli by mít také stejnou platbu za vytápění. Rozhodně doporučuji přečíst si následující články, kde se tomuto tématu obsáhle věnujeme: Poměrové měření a skutečná spotřeba tepla, (Ne) kontrolovatelnost rozúčtování a Od náměru k rozúčtování. Zde je princip rozúčtování podrobně vysvětlen.

Artav

Vzhledem k tomu, že podle našeho názoru jednání této firmy porušuje Etický kodex asociace Artav, kterým je členem, požádali jsme také o oficiální stanovisko předsedu rady asociace. Jeho vyjádření přikládáme.

Vážený pane Patočko! 
Po seznámení se z obsahem Vašeho e-mailu a přiloženého dopisu pana V.Helcla jsem došel k přesvědčení, že se nejedná o stanovisko firmy VUSTE-ENVIS Praha, ale o osobní názor p.Helcla a proto nevidím důvod, proč by se tímto měla zabývat Asociace ARTAV.
Ing. Štěpán Gargoš - předseda ARTAV. 

Takže e-mail poslaný z firemní e-mailové adresy podepsaný ředitelem společnosti je tedy  podle tohoto závěru jen jeho osobní názor. Na objektivní přístup asociace nechť si každý čtenář udělá názor sám. 


Komentáře

Václav Helcl

Samozřejmě, že váš systém je naprosto geniální, když dokáže situaci v tomto domě vyřešit. Všechny rozdělovače ji vyřeší naprosto stejně. Spotřebu rozdělí podle naměřených hodnot. Ale zákazníci na této soustavě nemají možnost bezproblémové regulace své spotřeby. Radiátory mohou buď zavřít nebo otevřit, časový rozdíl mezi blízkými a vzdálenými radiátory v samotížné soustavě je značný. Pokud toto váše rozdělovače vyřeší bez dalšího zásahu a investic, je opravdu geniální a gratuluji vám.

Petr Patočka

Vážený pane Helcl, děkuji za potvrzení naší domněnky, že dotčený e-mail byl zaslán v rámci obchodního jednání společnosti VUSTE ENVIS, spol. s r.o. při nabídce instalace poměrového měření. Tím sám vyvracíte tvrzení předsedy rady asociace Artav.

Pokud je zveřejněný e-mail pouze vytrženou částí z kontextu konzultací, nechápu proč je plný nepravdivých a nepodložených informací. Na základě Vašeho odborného vyjádření je dotčený objekt nevhodný pro poměrové měření obecně, proto nechápu, proč Vám tolik vadí, že je podle nás bez problému měřitelný? Zákazníka jste upozornil na bariéry, které zřejmě neumíte překonat.  Po několika konzultacích s klientem víme, že systém VIPA umí situaci v tomto konkrétním objektu vyřešit.  Dotyčný e-mail nepodává žádné relevantní informace k problému vzniklému u konkrétního zákazníka, pouze uvádí nepodložené domněnky a dohady. 

Norma DIN zaměřená na indikátory má v našem státě svůj ekvivalent již od roku 1995 v podobě normy ČSN EN 834 (pro elektronické indikátory) a ČSN EN 835 (pro indikátory odpařovací). Vaše firma se na našem webu začala propagovat informací o certifikátu založeném na normách ISO 9001 - na základě toho jsme doplnili informaci, že právě Vy jste byl autorem zmíněného e-mailu. 

Prozatím jste nevysvětlil žádné informace uváděné v e-mailu.  Neustále vyvracení Vámi nově uváděných demagogických a zavádějících informací o systému VIPA nevede ke konci. Raději se budeme věnovat práci pro naše zákazníky a nabízet služby, které jsou na špičkové úrovni. 

Pletete do sebe dva Patočky. Petr Patočka, který s Vámi právě komunikuje, není Doc. Ing. Josef Patočka CSc.

Upravil: 05.08.2011 09:45:21 Petr Patočka  
Václav Helcl

Vážený pane Patočko, zveřejněný e-mail, je vytrženou částí z kontextu konzultací, která se mnou provádělo společenství jednoho domu při záměru instalovat poměrové měření. V tomto kontextu je pro mne velmi úsměvné, že vaše firma je schopna dodat tomuto společenství vaše rozdělovače nákladů a to i za předpokladu, že požadují měření již od hodnoty 25 st. C a i méně na radiátoru, mají samotížnou otopnou stoustavu bez cirkulace a nemají termostatické ventily. Úsměvné mi to připadá zvláště po vašem hodnocení odpařovacích rozdělovačů topných nákladů. Vaše hodnocení při tématu "malá rozlišovačí schopnost odpařovacích indikátorů" je v příkrém rozporu s vašimi tezemi. Váš důraz na přesnost rozúčtování s přihlédnutím ke všem vlivům v budově, sáhodlouhé vědecké rozbory průchodu tepla materiály a následné bohatě strukturované výpočty jsou s přihlédnutím k tomuto vašemu přístupu pochybné. V případě této konkrétní zakázky je jasné, že vám jde pouze o dodávku za každou cenu. Na rozdíl od vás jsem zájemce upozornil na jisté bariery, které poměrové měření má a tou mimo jiné je i minimální teplota, kterou lze považovat za teplotu získanou z tepelného zdroje. A samotná ignorace normy DIN, kterou je možné při absenci vlastní normy brát jako ekvivalent, také nebudí velkou míru důvěry. Zřejmě by bylo nejlepší brát jako výchozí ekvivalent hodnoty indikátorů VIPA...

Vložit komentář

Komentáře vyjadřují názory návštěvníků. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou. Vyhrazujeme si právo komentáře odstraňovat.

Pokud máte potíže se čtením kódu, klikněte na na něj pro vygenerování nového.

Takto označená pole jsou vyžadována.