6 * 20 = 120

K tomuto článečku mě inspiroval jeden včerejší návštěvník našeho stánku, který na konci poněkud zmateného argumentování, náš hovor ukončil s tím, že systém Vipa je špatný, protože 6 * 20 = 120. Tento argument byl využit ve spojitosti s náklady na místnost kde je trvale vypnuté otopné těleso a uživatel se domníval, že základní složka nákladů (zde 50%) je dostatečnou úhradou nákladů za takto vytápěnou místnost. Pojďme si tedy vysvětlit k čemu došlo.

Podle tohoto návštěvníka platí, že 6% nákladů na 1K platí pouze od 20°C nahoru. Základním kamenem úrazu je obecně známé pravidlo, že na 1°C (tedy správněji na 1K, protože se jedná o teplotní rozdíl) je třeba 6% nákladů. Kde se tato hodnota vůbec bere?

Je třeba si uvědomit, že teplo se v objektu „spotřebovává“ na udržení vnitřní teploty prostoru a tato spotřeba se děje proti venkovní teplotě objektu. Průměrná venkovní teplota objektu, zde bráno v topném období, činí v závislosti na lokalitě a konkrétním roce hodnotu kolem 3.5°C. Dále budeme potřeovat průměrnou vnitřní teplotu prostoru. Ta bývá podle způsobu využití různá, ale pro náš výpočet můžeme využít teplotu 20°C, která je brána jako průměrná teplota obytných místností.

Nyní již máme všechny (dva :-) potřebné údaje pro provedení tohoto výpočtu.

Teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem je:

20 – 3.5 = 16.5,

Procentuální podíl na 1K:

100 / 16.5 = 6.0606...

A to je těch hledaných přibližně 6% nákladů na 1K. Je tedy vidět, že 6 * 20 = 120, ale zároveň to vůbec nic nedokazuje o tom, že by systém Vipa díky této rovnici měl být jakýmkoli způsobem špatný. Spíše se daný návštěvních nechal zlákat vidinou krádeží tepla od sousedů, které nebude muset platit Někdy příště si třeba ukážeme, proč 50% základní složky nemůže pokrýt spotřebu bytu s trvale vypnutým otopným tělasem a vnitření teplotou 17°C, ale asi je to většině z vás již jasné.


Komentáře

Vložit komentář

Komentáře vyjadřují názory návštěvníků. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou. Vyhrazujeme si právo komentáře odstraňovat.

Pokud máte potíže se čtením kódu, klikněte na na něj pro vygenerování nového.

Takto označená pole jsou vyžadována.