Pozvání na konferenci

Dovolujeme si vás pozvat na dvoudenní konferenci konanou ve spolupráci Technické univerzity v Liberci, Společnosti pro techniku prostředí – územní centrum Liberec, Okresní hospodářské komora v Liberci a firmy VIPA CZ s.r.o.

V posledních 20 ti letech došlo k výraznému rozšíření všech způsobů motivujících uživatele bytů k účelně nižší spotřebě tepla a platbě, aniž by to bylo na úkor tepelné pohody. Jedním ze způsobů možných úprav je právě použití indikátorů, pro které se vžil méně přesný název poměrová měřidla tepla. Nepřesnost názvu není v žádném případě na závadu jejich používání. Přes mnoho desítek let od vzniku poměrového měření však nelze konstatovat, že neexistují, nebo byly vyřešeny všechny problémy.

Konference je určena všem, kterým je tato problematika blízká a mohou ostatním předávat své poznatky, zkušenosti a výsledky výzkumu a vývoje. Současně je určena i uživatelům bytů, jichž se tato problematika týká naprosto zásadně ve svém konečném dopadu a kteří plným právem požadují, aby se jim do rukou dostávalo přehledné, fyzikálně zdůvodnitelné a laicky kontrolovatelné vyúčtování. Organizátoři konference umožní všem účastníkům aktivní zapojení do projednávané problematiky.

Dvoudenní konference umožní rozdělit program do dvou oblastí.

První den jednání bude zaměřen zejména na teoretické problémy poměrového měření s důrazem na nové poznatky plynoucí z respektování základních fyzikálních zákonů. Pozornost bude rovněž věnována současnému stavu legislativy a úrovni osvětové a publikační činnosti českých odborných časopisů.

Druhý den jednání bude směrován nejen k praktickým aplikacím poměrového měření a jejich výsledkům, ale také k oblastem souvisejícím se snižováním energetické náročnosti.

Více podrobností v pozvánce.


Komentáře

Vložit komentář

Komentáře vyjadřují názory návštěvníků. Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které jsou neplacenou reklamou. Vyhrazujeme si právo komentáře odstraňovat.

Pokud máte potíže se čtením kódu, klikněte na na něj pro vygenerování nového.

Takto označená pole jsou vyžadována.